Danh mục: Tư vấn phong thủy

Phong thủy có thể áp dụng được vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống để mong có thể cải biến cuộc sống của chính họ cũng như người thân, gia đình. Nhất là đối với lĩnh vực bất động sản thì phong thủy là một trong yếu tố quan trọng trong tâm linh của rất nhiều người Việt Nam và nó có ý nghĩa lớn đối đối với nhiều nhà đầu tư cũng như khách hàng khi lựa chọn các sản phẩm bất động sản. Có hai yếu tố cơ bản là phong thủy cho thế đất và phong thủy cho ngôi nhà.